Horoscoop coaching

As above, so below; As within, so without; As the Universe, so the Soul.
(Hermes Trismegistus)Horoscoop coaching volgens het motto: delen is helen.

De Diepe Bindweefsel massage heeft als doel, jouw energie fysiek weer of meer te laten stromen, stress te ontladen en als gevolg daarvan je ook emotioneel/mentaal meer ontspannen te kunnen doen voelen.

Horoscoop coaching heeft de intentie jou te informeren, te verhelderen, te bevestigen, te bemoedigen, te inspireren en als doel inzichten en bewustwording.
Via een gesprek en uitwisseling, ervaar je het 'delen is helen', principe.
Voor het coachingsgesprek, maak ik gebruik van jouw geboortehoroscoop.

Astrologie betekent ‘kennis van planeten’.
Astrologie is een al oude wetenschap, die verbanden weet te leggen tussen bewegingen in de kosmos en gebeurtenissen op aarde.
Het is feite een symbolische taal, die verteld over energie en cycli.
De cyclische bewegingen van zon, maan en planeten, zijn bijvoorbeeld vooral herkenbaar in het ritme van de natuur en haar seizoenen.
Maar astrologie werd en wordt bijvoorbeeld ook toegepast om cycli en gebeurtenissen op wereld, politiek, financieel, individueel niveau te duiden.
‘Zo boven, zo beneden......’

Om astrologie op persoonlijk niveau toe te passen, wordt een horoscoop gemaakt.
Horoscoop betekent ‘het uur dat gezien wordt’.
Door het maken van een horoscoop tekening, op basis van jouw  geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd, wordt weergegeven hoe de planeten op díe dag,
op díe plaats en dát tijdstip aan de hemel stonden.
Deze tekening geeft als het ware een blauwdruk van jouw unieke energiepatronen weer.
De planeten en hun onderlinge verhoudingen, zijn als een symbolische taal, die vertaald kan worden naar jouw unieke persoon en leven.

Voor wie horoscoop coaching?
* omdat je gemotiveerd bent in jouw persoonlijke ontwikkeling, groei en bewustwording
* omdat je inzicht wilt in bepaalde (gedrag) patronen
* omdat je jezelf wilt zien voor wie jij bent
* omdat je beter overzicht wilt om makkelijker eventuele keuzes te kunnen maken
* omdat je behoefte hebt aan (h)erkenning en bevestiging
* omdat je behoefte hebt aan een onbevooroordeeld luisterend oor

Omdat je graag verheldering wilt vinden op vragen als:
- wat zijn mijn kwaliteiten
- wat is mijn pad
- wat mag ik leren
- wat is mijn valkuil
- welke aspecten zijn er eventueel actueel


Heb je interesse of vragen?
 0625397885 (tussen 18 en 20 uur)
info@ingridt.nl

Powered by webXpress